Nieuwsoverzicht maart 2012

  • 29.03 2012

    Bezoekdagen Transitie AWBZ

    De functies extramurale begeleiding, vervoer naar dagbesteding en kortdurend verblijf worden geschrapt uit de AWBZ. Tegelijk wordt de Wmo uitgebreid met een nieuwe verantwoordelijkheid voor gemeenten. Voor veel betrokken inwoners en instellingen zal er iets veranderen. Reden voor de gemeenten Brabant Noordoost-oost om te inventariseren wat er allemaal te gebeuren staat. +